logo_oskalan


Home

Oferta

Cennik

Promocje

RankingOFERTA:

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA:
Marr Kierunek Kariera

 


Szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. A, A2, A1, AM, B, B automat

 


Kategoria B

Kurs Podstawowy, Eksternistyczny, Weekendowy, Przyspieszony, Doszkalający

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej;
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem: zespołem którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazd (kod B96);
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, lub motocyklem trójkołowym, pod warunkiem że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat;
pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym, pod warunkiem że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat.

 

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.
Kurs prawa jazdy można rozpocząć mając 17 lat i 9 miesięcy.

 


 

Kategoria B automat

Nauka jazdy samochodem z automatyczną skrzynią biegów to nie tylko komfort związany tym, iż w sytuacji stresowej silnik pojazdu nie zgaśnie ale także egzamin państwowy zdaję się na tym samochodzie, którym odbywa się szkolenie.

Kurs na automacie to przede wszystkim komfort i przyjemność w prowadzeniu samochodu szczególnie w ruch miejskim.

Szkolenie na kat. B automat odbywa się samochodem FORD FIESTA.

Jeśli nigdy wcześniej nie jeździliście Państwo samochodem z automatyczną skrzynią biegów to zapraszamy na jazdy dodatkowe w celu obycia się z takim pojazdem.

 


 

Kategoria A

Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania:

motocyklem;
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy;
motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW (minimalny wymagany wiek: 21 lat).

 

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień:

- 24 lata;

- 20 lat dla osób posiadających prawo jazdy kat. A2 od co najmniej 2 lat.

Kurs prawa jazdy można rozpocząć mając 23 lata i 9 miesięcy lub 19 lat i 9 miesięcy.


 

Kategoria A2

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:

motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;
motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW; pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM;
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy.

 

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.

Kurs prawa jazdy można rozpocząć mając 17 lat i 9 miesięcy


 

Kategoria A1

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania:

motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.

 

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 16 lat.

Kurs prawa jazdy można rozpocząć mając 15 lat i 9 miesięcy.


 

Kategoria AM

Prawo jazdy kat. AM uprawnia do kierowania:

motorowerem;
czterokołowcem lekkim zespołem złożonym z pojazdu określonego dla kat. AM oraz przyczepy.

 

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 14 lat.

Kurs prawa jazdy można rozpocząć mając 13 lat i 9 miesięcy.

 


 

Egzamin wewnętrzny praktyczny: BEZPŁATNY - W CENIE KURSU
Egzamin wewnętrzny teoretyczny: BEZPŁATNY - W CENIE KURSU
Plac Manewrowy: BEZPŁATNY - W CENIE KURSU
Materialy szkoleniowe: W CENIE KURSU w kursach standardowych

 


 

 


Ośrodek Szkolenia Kierowców "Alan"
Janusz Spytek

tel.: +48 505-179-774
e-mail: infooskalan@wp.pl
Nr konta: 39 1020 2892 0000 5002 0059 1065

Jesteśmy na:

OSK Alan na facebooku youtube youtube youtube

 


 

Kraków, os. Na Wzgórzach 13A
Szkoła Podstawowa nr 129

Godziny otwarcia:
czwartek 17.00 - 19.00

Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 2A

Godziny otwarcia:
wtorek 17.00 - 19.00

Kraków ul. Karola Łowińskiego 2
Plac Manewrowy kat. A i B

Godziny otwarcia:
codziennie od 6.00 do 22.00©ALAN Ośrodek Szkolenia Kierowców 2020 | Projekt i wykonanie strony: Leo Design |

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej zgadzasz się na ich wykorzystywanie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

***

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

1. OSK Alan Janusz Spytek nie prowadzi kampanii mailingowych, sprzedaży internetowej, nie gromadzi baz danych, itp.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zamówionej usługi graficznej.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest OSK Alan Janusz Spytek.

4. Państwa dane osobowe będą przez OSK Alan Janusz Spytek przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji całości zlecenia.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy: infooskalan@wp.pl